Четвърти Национален Конкурс "Шарено петле" 2020


Поради създалата се в страната обстановка, ние от ОДК Средец внасяне изменения в регламента. 


Ресурси: