Междуинституционална работна среща на ОДК


Екипът на ОДК-Средец участва в работна среща на ОДК, която се състоя в град Чепеларе и град Смолян. 
Обсъдени бяха много теми, работата с бежанци, административни въпроси и добри практики. 
Като институция, която мисли за своето развитие и разнообразие на дейности беше важно да обменим опит и чрез ОДК-Чепеларе да проведем през следващата учебна година зимни лагери със ски обучение за деца. 
Вечерта на 30.03 бяхме зрители на благотворителен концерт с участието на ОДК и местното читалище.  
Драматичният театър в Смолян е приютил колегите и се запознахме с част от дейностите от първо лице. Бяхме поздравени с песен, поздрав от школата по акордеон и народни танци. 
Нашата институция беше представена от директора Марин Димов и Надежда Николова. Като млад екип е важно да обменяме опит с други колеги.


Ресурси: