Над 100 деца получиха награди от конкурси на ОДК за Коледа


3 конкурса проведе ОДК в рамките на коледната програма, в които се включиха около 100 деца от града и селата. 
Ръководството на ОДК реши да награди всички участници независимо от класирането им. 
Подобно решение на ръководството се прави за втора година, като по този начин се уважава труда на всички участници и се повишава интереса към конкурсите.


Ресурси: