НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ

 

 

“ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

 

 

Конкурсът се осъществява под патронажа на Кмета на Община Средец

 

Целта на конкурса е откриването и насърчаването на млади таланти, от детските градини, училищата, ЦПЛР, школи и други извънкласни форми на обучение в областта на изобразителното изкуство и фотография.

                                                                                                        

 

ПЪРВИ МОДУЛ:

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

 

“ В ПОЛИТЕ НА СТРАНДЖА“

 

СТАТУТ

 

 1. ЦЕЛ :

Да стимулира развитието на детското художествено творчество и въображение по зададената тема и възможност за изява на творческата им индивидуалност.

 

 1. РЕГЛАМЕНТ :

В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

 

I-ва възрастова група – деца до 7 годишна възраст /от детските градини/;

II-ра възрастова група – ученици от начален курс на обучение /IIV клас/;

III-та възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

IV- та възрастова група – ученици от гимназиален клас / VIII-XII клас /

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

В конкурса могат да участват живописни творби.  При оценяване ще се взема предвид: детска изразителност; композиционно изграждане; умение за предаване на идеи чрез използването на подходящи техники

 

 1. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ :

 По избор;

 

 1. ФОРМАТ НА ЛИСТА :
 • А3 ; А4 или блок № 4;
 • 35 х 50 см – без паспарту;

 

 

 1. ВСЯКА  ТВОРБА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • учебно заведение, школа и организация, която представлява;
 • ръководител;
 • точен адрес
 • телефон и e-mail за контакт;
 • декларация за информирано съгласие от родител /по образец/;

 

 1. ЖУРИРАНЕ :

 

 • Творбите ще се оценяват от жури, съставено от художници и  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.
 • Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.
 • Отличените ученици получават диплом и предметни награди.
 • Всеки участник получава дигитална грамота за участие по имейл.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :
 • Всеки участник може да участва в конкурса с до  1 творба.
 • Участниците изпращат само авторски творби.
 • Произведенията не се връщат!
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.
 • Изпратените творби остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.
 • Наградените творби ще бъдат подредени в изложба.

 

 

 

ВТОРИ МОДУЛ:

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ   НА ТЕМА:

 

“ В ПОЛИТЕ НА СТРАНДЖА“

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

В конкурса могат да участват  ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

 

I-ва възрастова група – ученици от начален курс на обучение /IIV клас/;

II-ра възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

III-та възрастова група – ученици от гимназиален клас /VIII - XII клас/;

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ И ФОРМАТ НА СНИМКАТА :
 • JPEG формат;
 • размер на файла до 5 МВ, дългата страна на снимката да е до 3000 пиксела;
 • приемат се както цветни, така и черно-бели фотографии;
 • допустима обработка на фотографиите: контраст; корекция на яркост; рязкост и прекадриране;
 • не се допускат добавяне на водни знаци, подписи и рамкиране на фотографиите;
 • името на файла е заглавието на фотографията;

 

 1. ВСЯКА ФОТОГРАФИЯ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • учебно заведение, школа и организация, която представлява;
 • ръководител;
 • точен адрес
 • телефон и e-mail за контакт;
 • декларация за информирано съгласие от родител /по образец/;

 

 1. ЖУРИРАНЕ :

 

 • фотографиите ще се оценяват от жури, съставено от  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.
 • Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.
 • Отличените ученици получават диплом и предметни награди.
 • Всеки участник получава дигитална грамота за участие по имейл.

 

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :
 • Всеки участник има право да участва в конкурса с до 3 фотографии.
 • Фотографиите не се връщат!
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.
 • Изпратените фотографии остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.
 • Наградените фотографии ще бъдат публикувани в сайта на ОДК.

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ФОТОГРАФИИ НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ТЕМАТА ИЛИ ПО СТАРИ ТЕМИ , С ЛИПСВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ.  

За трета година ще бъде връчен приз Лора Янева.

Крайният срок за получаване на творбите от двата модула на конкурса е 10 май 2023 г., на следния адрес:

8300 Средец

ул. “Перущица“ № 2 б

Общински детски комплекс гр. Средец

За конкурса „Шарено петле“

 

От 15.05-20.05. – журиране

От 20.05-20.06- разпращане на наградите

за контакти:

Радина Маринчева - 0883443334

Надежда Николова – 0884349347

Диана Паскалева - 0899177921

 

e-mail: 201157@edu.mon.bg

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 май 2023 г. на сайта на ОДК – Средец, на адрес www.odk-sredets.com, 201157@edu.mon.bg и във Фейсбук-страницата: Общински детски комплекс – Средец.

 


Ресурси: