НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ

 

 

“ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

 

 

Конкурсът се осъществява под патронажа на Кмета на Община Средец

 

Целта на конкурса е откриването и насърчаването на млади таланти, от детските градини, училищата, ЦПЛР, школи и други извънкласни форми на обучение в областта на изобразителното изкуство и фотография.

                                                                                                        

 

ПЪРВИ МОДУЛ:

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

 

“СТРАНДЖА – ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“

 

СТАТУТ

 

 1. ЦЕЛ :

Да стимулира развитието на детското художествено творчество и въображение по зададената тема и възможност за изява на творческата им индивидуалност.

 

 1. РЕГЛАМЕНТ :

В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

 

I-ва възрастова група – деца до 7 годишна възраст /от детските градини/;

II-ра възрастова група – ученици от начален курс на обучение /IIV клас/;

III-та възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

IV- та възрастова група – ученици от гимназиален клас / VIII-XII клас /

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

В конкурса могат да участват живописни творби.  При оценяване ще се взема предвид: детска изразителност; композиционно изграждане; умение за предаване на идеи чрез използването на подходящи техники

 

 1. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ :

 По избор;

 

 1. ФОРМАТ НА ЛИСТА :
 • А 4 или блок № 4;
 • 35 х 50 см – без паспарту;

 

 

 1. ВСЯКА  ТВОРБА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • учебно заведение, школа и организация, която представлява;
 • ръководител;
 • точен адрес
 • телефон и e-mail за контакт;
 • декларация за информирано съгласие от родител /по образец/;

 

 1. ЖУРИРАНЕ :

 

 • Творбите ще се оценяват от жури, съставено от художници и  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.
 • Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.
 • Отличените ученици получават диплом и предметни награди.
 • Всеки участник получава грамота за участие по имейл.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :
 • Всеки участник може да участва в конкурса с до  1 творба.
 • Участниците изпращат само авторски творби.
 • Произведенията не се връщат!
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.
 • Изпратените творби остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.
 • Наградените творби ще бъдат подредени в изложба.
 • Отличените участници ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване и откриване на изложба с материали от конкурса.
 • Разходите  /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.

 

 

ВТОРИ МОДУЛ:

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ   НА ТЕМА:

 

“СТРАНДЖА – ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

В конкурса могат да участват  ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

 

I-ва възрастова група – ученици от начален курс на обучение /IIV клас/;

II-ра възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

III-та възрастова група – ученици от гимназиален клас /VIII - XII клас/;

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ И ФОРМАТ НА СНИМКАТА :
 • JPEG формат;
 • размер на файла до 5 МВ, дългата страна на снимката да е до 3000 пиксела;
 • приемат се както цветни, така и черно-бели фотографии;
 • допустима обработка на фотографиите: контраст; корекция на яркост; рязкост и прекадриране;
 • не се допускат добавяне на водни знаци, подписи и рамкиране на фотографиите;
 • името на файла е заглавието на фотографията;

 

 1. ВСЯКА ФОТОГРАФИЯ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • учебно заведение, школа и организация, която представлява;
 • ръководител;
 • точен адрес
 • телефон и e-mail за контакт;
 • декларация за информирано съгласие от родител /по образец/;

 

 1. ЖУРИРАНЕ :

 

 • фотографиите ще се оценяват от жури, съставено от  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.
 • Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.
 • Отличените ученици получават диплом и предметни награди.
 • Всеки участник получава грамота за участие по имейл.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :
 • Всеки участник има право да участва в конкурса с до 3 фотографии.
 • Фотографиите не се връщат!
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.
 • Изпратените фотографии остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.
 • Наградените фотографии ще бъдат публикувани в сайта на ОДК.
 • Отличените участници ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване и откриване на изложба с материали от конкурса.
 • Разходите  /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.
 •  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ФОТОГРАФИИ НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ТЕМАТА ИЛИ ПО СТАРИ ТЕМИ , С ЛИПСВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ. Крайният срок за получаване на творбите от двата модула на конкурса е 10 май 2022 г., на следния адрес:

8300 Средец

ул. “Перущица“ № 2 б

Общински детски комплекс гр. Средец

За конкурса „Шарено петле“

за контакти:

Радина Маринчева - 0883443334

 Надежда Николова - 0884349347

e-mail: odk_sredets@abv.bg

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 май 2022 г. на сайта на ОДК – Средец, на адрес www.odk-sredets.com., и във Фейсбук-страницата: Общински детски комплекс – Средец.

 

 


Ресурси: