НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, ФОТОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ

 

Конкурсът се осъществява под патронажа на Кмета на Община Средец

 

Целта на конкурса е откриването и насърчаването на млади таланти, от детските градини, училищата, школи и други извънкласни форми на обучение в областта на изобразителното, приложното изкуство и литературата.

                                                                                                      

ПЪРВИ МОДУЛ:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, СКУЛПТУРА, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО И ФОТОГРАФИЯ   НА ТЕМА

“СТРАНДЖА – ЗЕЛЕНАТА ВРАТА НА ЕВРОПА“

СТАТУТ

 1. ЦЕЛ :

Да стимулира развитието на детското художествено творчество и въображение по зададената тема и възможност за изява на творческата им индивидуалност.

 1. РЕГЛАМЕНТ :

В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

I-ва възрастова група – деца до 7 годишна възраст /от детските градини/;

II-ра възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/;

III-та възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

 1. ЖАНРОВ ОБХВАТ:

В конкурса могат да участват творби от следните жанрове:

 • Живопис
 • Графика
 • Скулптура
 • Приложно изкуство
 • Фотография
 1. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ :

 По избор;

 1. ФОРМАТ НА ЛИСТА :
 • А 4 или блок № 4;
 • 35 х 50 см – без паспарту;
 1. ИЗИСКВАНИЯ И ФОРМАТ НА СНИМКАТА :
 • JPEG формат;
 • размер на файла до 5 МВ, дългата страна на снимката да е до 3000 пиксела;
 • приемат се както цветни, така и черно-бели фотографии;
 • допустима обработка на фотографиите: контраст; корекция на яркост; рязкост и прекадриране;
 • не се допускат добавяне на водни знаци, подписи и рамкиране на фотографиите;
 • името на файла е заглавието на фотографията;
 1. ВСЯКА  ТВОРБА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • учебно заведение, школа и организация, която представлява;
 • ръководител;
 • точен адрес
 • телефон и e-mail за контакт;
 1. ЖУРИРАНЕ :
 • Творбите ще се оценяват от жури, съставено от художници и  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.
 • Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.
 • Отличените ученици получават диплом и предметни награди.
 • Всеки участник получава грамота за участие.
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :
 • Всеки участник може да участва в конкурса с до  3 творби в отделните жанрове.
 • Участниците изпращат само авторски творби и фотографии.
 • Произведенията не се връщат!
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.
 • Изпратените творби остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.
 • Наградените творби ще бъдат подредени в изложба.
 • Отличените участници ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване и откриване на изложба с материали от конкурса на 22 април 2018 г. в сградата на ОДК – Средец.
 • Разходите  /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.

 

ВТОРИ МОДУЛ:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ   НА ТЕМА:

“СТРАНДЖА – ЗЕЛЕНАТА ВРАТА НА ЕВРОПА“

РЕГЛАМЕНТ

 

В конкурса могат да участват  ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи:

I-ва възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/;

II-ра възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/;

III-та възрастова група – ученици от гимназиален клас /VIII - XII клас/;

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕСЕТО :
 • до 2 стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, размер 12;
 • формат на есето –  Word, .doc, .docx .
 • есето трябва да е свързано с поставената тема;
 • есетата се изпращат в електронен вид на имейл: odk_sredets@abv.bg .
 1. ВСЯКО ЕСЕ ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • учебно заведение, школа и организация, която представлява;
 • ръководител;
 • точен адрес
 • телефон и e-mail за контакт;
 1. ЖУРИРАНЕ :
 • Есетата ще се оценяват от жури, съставено от филолози,  представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец.
 • Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група.
 • Отличените ученици получават диплом и предметни награди.
 • Всеки участник получава грамота за участие.
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :
 • Всеки участник има право да участва в конкурса само с едно есе.
 • Произведенията не се връщат!
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това.
 • Изпратените есета остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК.
 • Наградените есета ще бъдат публикувани във в-к “Средец“ и в сайта на ОДК.
 • Отличените участници ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване и откриване на изложба с материали от конкурса на 22 април 2018 г. в сградата на ОДК – Средец.
 • Разходите  /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.

Крайният срок за получаване на творбите от двата модула на конкурса е 15 април 2018 г., на следния адрес:

8300 Средец

ул. “Перущица“ № 2 б

Общински детски комплекс гр. Средец

За конкурса „Шарено петле“

За контакти: тел.: 05553/21-42; gsm: 0886633063; e-mail: odk_sredets@abv.bg

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 април 2018 г. на сайта на ОДК – Средец, на адрес www.odk-sredets.com., и във Фейсбук-страницата: Общински детски комплекс – Средец.

ЛАЗАР НАЛБАНТОВ

Директор на Общински детски комплекс – Средец


Ресурси: