ОДК-Средец ще постави собствени информационни табла в местните училища и в село Дебелт.


Инициативата е с цел популяризиране на дейностите и достигане на информацията до по-голям кръг от ученици в общината. 
На таблата ще се поставят актуални съобщения, плакати за предстоящи събития и информация нови дейности разкривани в ОДК. 
Те ще бъдат поставени във входовете на училищата и ще се открояват с приятна и цветна визия.


Ресурси: