ОДК -Средец успешно изпълни проект "Зелена галерия" спечелен и финансиран от ПУДООС и МОСВ.


Проектът е част от НП "Чиста околна среда 2021" и цели популяризиране на екологично насочените идеи.  ОДК-Средец вложи финансовите средства от почти 5000 лв. В изграждане на изложбена площ на открито съставена от 11 осветени метални статива. По проекта бяха предвидени и 4 изложби и озеленяване със шарен лигуструм.  Тези дни проверка от РИОСВ-Бургас не установи нарушения и констатира правилно изпълнени дейности и срокове.  "Зелена галерия" може да се похвали с голям интерес от местни и външни творци, които да показват свои фотографии и произведения.


Ресурси: