Поздравителни адреси от Областния управител на Област Бургас и НСИ


Областният управител на Област Бургас г-н Вълчо Чолаков официално награди  отборите "Играчи" и "Galaxy" към ОДК-Средец с ментор Радина Маринчева, които достойно се представиха в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2019. От Област Бургас в олимпиадата участваха ОДК-Средец, ПГМЕЕ-Бургас и Професионална търговска гимназия-Бургас.


Ресурси: