Работна среща по проект „Партньорство за Творчески Културен Туризъм (iCREATE)“


На 20.01.2018 год.  в сградата на Общински детски комплекс Средец се проведе работна среща  по проекта  „Партньорство за Творчески Културен Туризъм (iCREATE)“.

Проектът iCreate-Partnership for creative cultural tourism (CB005.1.23.057) е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по ИПП за ТГС България-Турция“2014-2020 и е с продължителност  15 месеца, като началото е 21.03.2017г. Бенефициенти по този проект са Регионална Занаятчийска Камара - Бургас, България  и   Асоциация на художниците аматьори -Къркларели, Турция. Водещ партньор е Регионалната Занаятчийска Камара в град Бургас. С този проект регионалната организация на занаятчиите продължава работата и надгражда дейности, свързани с успешно приключилия в предходния програмен период проект за изследване състоянието на занаятите в трансграничния регион и възможностите за адаптиране към икономическите условия. Целевото направление, по която е разработен и се реализира проект iCREATE,  е: Насърчаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм  чрез инициативи за трансгранично сътрудничество  по приоритетна ос  „Туризъм“. Целта на проекта е: Повишаване туристическата привлекателност на Странджанския трансграничен район чрез съживяване на културното наследство и старите традиции, и създаване на необходимата инфраструктура за прилагане на тези традиционни умения и тяхното успешно представяне.

В срещата участваха госпожа Мая Стоянова- Председател на Регионална Занаятчийска Камара - Бургас, България  и   Нурие Юстунда- Предеседател на Асоциация на художниците - аматьори от гр. Къркларели, Турция, експерти, учители и занаятчии от България и Турция. Участниците бяха приветствани от кмета на гр. Средец  инж. Иван Жабов. По време на срещата беше обсъдено проучването за занаятчийските продукти, занаятчийските и етнографски центрове, които могат да бъдат използвани в туризма. Акцент в срещата беше дизайна и съдържанието на електронната платформа, на която ще бъдат изнесени резултатите от проекта.

            За нуждите на проекта в сградата на ОДК-Средец вече са доставени грънчарска пещ, грънчарско колело, станове и друго оборудване и материали, които ще се изполват в курсове за обучение на деца, младежи и възрастни в местни занаяти- грънчарство, везбарство, тъкачество, леене на свещи и  плъстене. Обучението ще се провеждат през  месеците март- април 2018 год. в сградата на ОДК-Средец.


Ресурси: