Учебна евакуация в ОДК-Средец: Успешно проведено упражнение за безопасност


Днес в ОДК-Средец се проведе учебна евакуация на децата, като част от редовните мерки за безопасност и обучение при извънредни ситуации. Събитието премина успешно, като всички деца и персонал следваха стриктно предварително установените процедури.

Евакуацията започна в 10:30 часа, когато сигналът за тревога беше активиран. Под ръководството на персонала на ОДК-Средец, децата бяха организирано изведени от сградата и събрани на предварително определените безопасни места. Всички участници демонстрираха спокойствие и дисциплина, следвайки инструкциите на своите ръководители.

Целта на тази учебна евакуация беше да се тества готовността на децата и персонала в случай на реална опасност. Такива упражнения са от съществено значение за осигуряване на безопасността в учебните заведения и подготвят всички участници за адекватна реакция при евентуални извънредни ситуации.


Ресурси: