Урок по родолюбие


С интерактивна мисловна игра  на думи децата от клуб „Финансови игри” – група А с ръководител Радина Маринчева, започнаха инициатива в чест на  Деня на народните будители.

С думи- отговори на въпроса „Що е то будител? ”, изписани на листчета  всеки  можеше да изрази  своето отношение към будителите. Отговорите  са поставени на табло в Общински детски комплекс.

С този интересен урок по родолюбие по-големите каки и батковци от клуба, запознаха малчуганите с историята на празника. Те отвориха страницата на българската история и разказаха любопитни факти от живота на българските възрожденци. Децата от клуб „Финансови игри” – група А, отправят предизвикателство към всички посетители на ОДК – Средец, да напишат своята дума свързана с празника на Народните будители и да я поставят на таблото.


Ресурси: