В Средец ще се проведе областно ученическо състезание по безопасност на движението


Организатори на Областно ученическо състезание по безопасност на движението под надслов "Да запазим децата на пътя" са РУО на МОН, Общински детски комплекс - Средец, Звено „Пътен контрол” при РУ- СРЕДЕЦ към ОД -МВР Бургас, БЧК, СБА и други институции, имащи отношение към опазване на децата от транспортните произшествия. Областното състезание се провежда с финансовата подкрепа на Община Средец. Състезанието ще се ще се проведе на 22.04.2017г.  от 10ч. в ОДК- Средец .Целта на състезанието е  се даде значимост на проблема и резултатите от възпитанието и обучението по безопасност на движението на учениците от 5-8 ми клас и и да се демонстрират придобити знания и умения от децата  по правилата за движение.

 

П Р О Г Р А М А

 

1. Областното ученическо състезание по БДП ще се проведе

на 22.04.2017г.  от 10ч. в ОДК- Средец ул. „Перущица” № 2Б.

2. Отборите да се явят 30 мин. по- рано в ОДК - Средец.

 

I. ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 

• Да се даде значимост на проблема и резултатите от възпитанието и обучението

по БДП на учениците 5-8 ми клас и в изпълнение Писмо № 9105 - 376/11.10.2005год. на МОН.

• Да се демонстрират придобити знания и умения от учениците по правилата за

движение като пешеходци, велосипедисти и пътници в превозните средства.

• Да се даде обществена гласност на проблема.

 

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Право на участие имат отборите, класирани на първо място в общинския кръг по БД в област Бургас

2. В срок до 19.04.2017 отборите, класирани за областен кръг да подадат заявка до организаторите- odk_sredets@abv.bg.

3. Отборите са съставени от четирима състезатели - по един състезател от 5, 6, 7 и 8. клас. (Ако в  училището няма 8. клас - може да участват двама ученика от един и същи клас).

4. Отборът победител представя областта в националното ученическо състезание по БДП.

II. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

Първи етап - Решаване на тест- листовка по една на отбор.

 • Листовката съдържа общо 20 ситуации и трябва да се реши колективно от отбора за 20 минути.
 • За всяко вярно решение отборът получава по 1 точка.
 • За поправен отговор се отнема 1 точка.
 • Максимален брой точки – 20.

 

 

 • Втори етап – практическо задание:

 

 • Отборно сглобяване на пъзел от 3 /три/ пътни знака - Изпълнението на заданието за определеното време носи максимален брой точки на отбора – 3 точки.

При неизпълнение отборът получава нула точки. Време за изпълнение – 2 минути.

 • Трети етап
 • Тест: Тест с 5 въпроса и Ситуация за оказване на долекарска помощ.

Максимален брой точки – 5 точки. Време за изпълнение – 5 минути;

 

 • При равен брой точки на два или повече отбора:
 1. се решават листовки от капитаните на отборите;
 2. при ново равенство други състезатели от отборите, определени чрез жребий, решават листовки до излъчването на победител;
 3. при поредно равенство  ще бъдат зададени устно въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата.

 

 

IV. КЛАСИРАНЕ

• Класирането се извършва въз основа на набрания брой точки от трите етапа на състезанието.

• След всеки етап точките на отборите се нанасят в протокол

 

 


Ресурси: