ШКОЛИ ПО ИНТЕРЕСИ

  • Клас по декоративно приложно и изящно изкуство I-ва група /начален клас/ - учител Красимир Иванов
  • Клас по декоративно приложно и изящно изкуство II-ра група /прогимназиален клас/ - учител Красимир Иванов
  • Кръжок по електротехника – учител Димитър Ангелов
  • Детски театрален клас с ръководител Надежда Николов
  • Детска фолклорна формация “Алени божурчета“ с ръководител Златка Ставрева
  • Детски танцов състав с ръководител Красимира Гошева
  • Школа по гайда с ръководител Стамен Гарджев
  • Английски език – 8 групи в подготвителна предучилищна възраст – учител Радина Маринчева
  • Финансови игри – 7 групи в подготвителна предучилищна възраст учител Радина Маринчева

 

Театрална школа

Детски театрален клас с ръководител Надежда Николов

Школа по гайна

Школа по гайда с ръководител Стамен Гарджев

Школа по изобразително и приложно изкуство

Клас по декоративно приложно и изящно изкуство I-ва група /начален клас/ - учител Красимир Иванов
Клас по декоративно приложно и изящно изкуство II-ра група /прогимназиален клас/ - учител Красимир Иванов

 

Финансови игри

7 групи в подготвителна предучилищна възраст учител Радина Маринчева

Младежка танцова група

“Freestyle roma” с ръководител Златина Стефанова

Английски език

8 групи в подготвителна предучилищна възраст – учител Радина Маринчева

Детска фолклорна формация

“Алени божурчета“ с ръководител Златка Ставрева

Електротехника

Кръжок по електротехника – учител Димитър Ангелов