КОНТАКТИ

Нашият адрес е:

8300 Средец, ул. "Перущица" 2Б

Свържете се с нас

05553/22-42 - Администрация
05553/22-41 - Лазар Налбантов (директор)
0886 63 30 63 - Лазар Налбантов (директор)
или e-mail: info@odk-sredets.com

Свържете се с нас