Ден на Европа 2019


Изработване на хвърчила с послания, по повод Денят на Европа от група по Финансов свят към ОДК – Средец в ДГ „Бърборино” с ръководител Радина Маринчева


Ресурси: