Европейска Олимпияда по Статистика 2020г.


С тази Грамота отбор "Божура" от ОДК-Средец, , с ментор г-жа Янка Шурелова, се допуска за участие във Втори етап на Европейската Олимпиада по Статистика.


Ресурси: