Европейски проект ще подкрепя децата с аутизъм


 

Представители на  Общински детски комплекс и ,, Дневен център за деца с увреждания ще вземат участие в  международна конференция, която ще се проведе от 23 до 25.02.2017 г. в град Кония, Турция. На конференцията   са поканени и образователни институции и фондации от България, Румъния, Полша и др.

Събитието е по Проект „Дигитални технологии в подкрепа на децата с аутизъм и  интелектуална/образователна неспособност“ финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ –Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – стратегическо партньорство за училищно образование. Единадесет, партниращи си организации, от Турция, Англия и Испания си сътрудничат, за да подобрят образованието и комуникацията между ученици и студенти с аутизъм и/или изпитващи затруднения с иновативните технологии.

Главната цел на проекта е изработването и експериментална оценка на подходящи софтуер и протоколи в помощ на професионалистите и родителите да определят най-подходящи технологични решения за ученици и студенти с аутизъм, интелектуална или образователна неспособност.  

 


Ресурси: