Изложба на директорите на ОДК


Отдаваме почит към хората работили в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности през годините. 
Изложбата е в процес на събиране на снимки и информация, но се вижда нейния завършек. 
ОДК има над 40 години история в Средец, два пъти закривано и 3 пъти откривано, както виждате и не малко хора са били директори.


Ресурси: