Изложба с наградените от НК за абстрактно изкуство и живопис "Лора Янева"


Ръководството на Община Средец ни предостави възможността да покажем наградените от конкурса на две места: -в залата на Общински съвет -Средец; - фоайето на 2-ри етаж в Общинска администрация. Възможност, която ще направи изложбата посетена и видяна от голям брой хора. Съвсем скоро започваме да редим изложбата с ненаградените в сградата на ОДК.


Ресурси: