Изложба с наградените в НК "Шарено петле" в Община СредецРесурси: