КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017Г.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017Г.

 

МЕСЕЦ

ИНИЦИАТИВИ

ОТГОВОРНИК

ОКТОМВРИ

Подготовка на изложба от детски творби посветена на Деня на народните будители

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

 

НОЕМВРИ

Провеждане във всички сформирани групи към ОДК на концерти, посветени на Деня на народните будители.

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

ДЕКЕМВРИ

Организиране и откриване на Коледна благотворителна изложба на детски рисунки, картички и сурвачки

 

Участие в Коледни концерти и други изяви.

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

 

 

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

ЯНУАРИ

Обявяване на Конкурс за детска рисунка и драматизация на приказка или част от книга “Шарено петле“

Модул 1- рисунка на тема: „Странджа, край на славни войводи и певци“ – национално ниво

Модул 2 - драматизация на приказка или част от книга по тема Български народни приказки или Приказки от Шарл Перо – общинско ниво

 

„Подарявам ти прегръдка“ – отбелязване на международния ден на Прегръдката.

Ръководство на ОДК

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрална група

ФЕВРУАРИ

Акция „Две в едно – Св. Трифон Зарезан и Св. Валентин“.

 

 

„Любимият кръжок на моето дете“ - анкета между родители на деца от ОДК

 

Открити уроци в групите по:

- Английски език

- Финансови игри

- Изобразително изкуство

- Учебна компания

Театрална група, ДФФ “Алени божурчета“, школа по изобразитено изкуство

 

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

 

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

 

 

 

МАРТ

Акция „1 март в Средец“

Изложение на традиционни мартенички

 

„Нарисувай  ми България“

Музикално-литературен рецитал

Изложба на рисунки в БНР – Радио Бургас, Радио Дарик Бургас и телевизия Канал 0 Бургас

Състезание по Лъвски скок

 

Открити уроци в групите по:

- Народни танци

- Английски език

- Финансови игри

- Електротехника

 

Участие в Национален фолклорен конкурс “Орфееви таланти“ гр. Пловдив

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

 

ДФФ “Алени божурчета“

Театрална група

Школа по изобразитено изкуство

Детски танцов състав

 

 

 

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

 

 

 

 

ДФФ “Алени божурчета“

АПРИЛ

Отчитане и провеждане на Конкурс за детска рисунка и драматизация на приказка или част от книга “Шарено петле“

Модул 1- рисунка на тема: Странджа, край на славни войводи и певци“ – национално ниво

Модул 2 - драматизация на приказка или част от книга – общинско ниво

 

Участие в Национален фествал на детската книга - конкурс за изработване на театрални кукли гр. Сливен

 

„Алени божурчета лазаруват Община Средец“

 

Открити уроци в групите по:

- Китара и тамбура

- Английски език

- Финансови игри

- Забавна наука

Ръководство на ОДК и партньори

 

 

 

 

 

 

 

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

 

 

ДФФ “Алени божурчета“

 

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

МАЙ

Участие в Национален пленер за детска рисунка гр. Сливен

 

Участие в Националния странджанско-тракийски събор “Фолклорен венец Божура“

 

Награждаване на отличени деца през годината

Школа по изобразитено изкуство

 

 

ДФФ “Алени божурчета“

Детски танцов състав

 

Ръководтство на ОДК

 

ЮНИ

Отбелязване на Международния ден на детето

 

Лятно училище

 

 

Участие в МФ“ Balkan folk fest” и МФФ“Атлиманска огърлица“

Р-ли групите и кръжоците към ОДК

 

Ръководство на ОДК и Община Средец

 

ДФФ “Алени божурчета“

 

ЮЛИ

Лятно училище

 

 

Летен лагер

Ръководство на ОДК и Община Средец

 

Ръководство на ОДК

 

АВГУСТ

Лятно училище

Ръководство на ОДК и Община Средец

 

 

 

 

 


Ресурси: