Медена история


Днес ОДК-Средец се изпълни с жужене на малките пчелички от СУ "Св. Св. Кирил и Методий". Те се запознаха с много любопитни факти за пчелите от книжката "Медена история" като например, че за да произведе 1 лъжичка мед пчелата трябва да реализира 140 хил. прелитания до цвета. Децата приятно се впечатлиха от иновативния подход, от топлината на думите, с които автора Лора Стаматис и издателя Румяна Емануилиду представиха интересната книжка. Благодарим на техните класни ръководители Добринка Желева, Дима Желева и Величка Георгиева, които се отзоваха на поканата и заедно отбелязахме седмицата на детската книга!


Ресурси: