Милена Тодорова от клуб Учебна компания към ОДК – Средец се класира за финалите на Национално състезание „Практични финанси“ 2022 г.


Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката (МОН) съвместно с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и е част от националния календар за ученически олимпиади и състезания. 
„Практични финанси” е състезание по предприемачество, с фокус върху управлението на личните финанси като неразделна част от компетентността „инициативност и предприемчивост“. Състезанието цели да мобилизира личния потенциал на участниците, насочвайки техните усилия върху усвояването на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на класически и актуални проблеми на управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите технологии.
Пожелаваме на Милена Тодорова успех на  9-ти и 10-ти април, когато ще трябва да предложи в реално време решение на казус в областта на управлението на личните финанси, чрез създаване на продукт или услуга предназначени за решаване на конкретни житейски финансови ситуации и вземането на финансови решения


Ресурси: