Награди за школата по китара


Добър финал преди ваканцията! Три първи места, от МКИ "Радост на брега" - Созопол 2019, за Доника Чолакова, Владислава Желева и Дара Сократева от школата по китара с ръководител Георги Димитров.


Ресурси: