ОДК запозна деца различни професии


Състезание “Аз познавам професиите“ отличи най-любознателните участници в детския предприемачески форум “Професиите от близо“ организиран от Общински детски комплекс гр. Средец. Професии като счетоводител, лесничей, лекар, учител бяха представени от организаторите на събитието по атрактивен начин пред деца от ОДЗ „Бърборино”. Гости на събитието бяха кмета на община Средец инж.Иван Жабов и началника на РИО-Бургас Виолета Илиева.


Ресурси: