Общински кръг на Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя".


Днес, в сградата на ОДК-Средец, се проведе Общинският кръг на Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. В нея взеха участие възпитаници на СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Средец; ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Загорци; ОУ "Н. Вапцаров", с. Факия и ОУ "Антон Страшимиров", с. Дебелт. Участниците преминаха през четири кръга, в които показаха своите знания, относно движението по пътищата, първа долекарска помощ и умения да подреждат пъзели от пътни знаци. Съревнованието бе оспорвано и много равнопоставено. В края, всички участници получиха награди, но само учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Загорци продължават напред, печелейки първото място.


Ресурси: