Открит урок по английски език в ДГ "Дъга" с. Дебелт


Днес се проведе открит урок по английски език в подготвителната група в ДГ "Дъга" с. Дебелт с преподавател г-жа Янка Шурелова от ОДК-Средец. Децата показаха много знания и старание в изпълнение на поставените от госпожа Шурелова задачи. Броиха, пяха и рецитираха на английски език, и то с много емоция и добра дисциплина. Благодарим и на учителя в групата г-жа Димка Костова.


Ресурси: