ПОКАНА ЗА ОТКРИТ УРОК ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


ПОКАНА

за Открит урок по електротехника

на тема:"Монтаж на елементарни електронни схеми"

Кръжок по Електротехника към ОДК – Средец с ръководител Димитър Ангелов Ви кани на своя Открит урок, който ще се проведе на 27 март 2019г. /сряда/ от 12:00 часа в стая № 1 на ПГ по МССЕ “Н.Й.Вапцаров“ гр. Средец, ул.“Раковска“ 10,


Ресурси: