Предприемачество в занаятчийството разширява и обхвата на своята дейност, като от 2023 година групата освен с грънчарство, работи и с гипс за моделиране.


Гипсът дава много възможности за творчество и креативност. В същото време не е скъп и позволява работа по по-големи проекти. 
Все повече се увеличават децата интересуващи се от традиционните занаяти чрез нашите дейности.


Ресурси: