Предприемачество в занаятчийството с все по-голям интерес.


Първата партида от коледни керамични  играчки скоро ще бъдат представени изработени изцяло от деца.


Ресурси: