"Професиите от близо"


Под това мото премина Световната седмица по предприемачество в Общински детски комплекс - Средец. Малките предприемачи от клубовете по финансов свят в ДГ "Бърборино" с р-л Радина Маринчева направиха посещения в различни институции в гр. Средец и се запознаха с професиите банкер, пожарникар, полицай, куриер и хлебар. Целта на тези посещения е дацата от близо да се запознаят с функциите, дейността и работното място на съответната професия, като им се даде възможност сами да изградят представа за реалната извършвана работа на всяка от тях.


Ресурси: