Школи по интереси


Клас по декоративно приложно и изящно изкуство I-ва група /начален клас/ - учител Красимир Иванов

Клас по декоративно приложно и изящно изкуство II-ра група /прогимназиален клас/ - учител Красимир Иванов

Кръжок по електротехника – учител Димитър Ангелов

Детски театрален клас с ръководител Надежда Николов

Младежка танцова група “Freestyle roma” с ръководител Златина Стефанова

Детска фолклорна формация “Алени божурчета“ с ръководител Златка Ставрева

Детски танцов състав с ръководител Красимира Гошева

Школа по гайда с ръководител Стамен Гарджев

Английски език – 8 групи в подготвителна предучилищна възраст – учител Радина Маринчева

Финансови игри – 7 групи в подготвителна предучилищна възраст учител Радина Маринчева


Ресурси: