Цирково представление за децата посещаващи групите в ОДК


Специален комплимент към децата посещаващи заниманията в ОДК направи ръководството. Цирково представление на цирк "Иванов" зарадва над 80 деца и 40 родители в голямата зала на ОДК. 
Представление беше пригодено за закрито пространство и представи едни от най-интересните номера на цирка.
Със сигурност оставихме незабравим спомен в малките деца. 
Представлението беше изцяло безплатно, за което благодарим на цирк "Иванов".


Ресурси: