Участие в конкурс "Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ"


 

Школата по изобразително изкуство при ОДК гр. Средец с р-л Красимир Иванов изпрати 2 картини за участие в националния конкурс "Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ" гр. Стара Загора - раздел рисунка. Картините са на Надежда Абрамова - "Портрет Дядо Славейков", и на Мима Иванова - "Славейков пред родния дом". Да им пожелаем успех!


Ресурси: