Вестник "Аз-буки"


В бр.3/2019 г. на вестник "Аз-буки" е поместен материал от посещението на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев в Общински детски комплекс - Средец.


Ресурси: